Kontakto

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me gominë.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me gominë.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë pa gominë.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me silikon ngjyrë finiture.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në 20 cm. Alumin I plotë me gomina.