Kontakto

Project Image

Mbulese fuge sizmike për ura nën finiturë për gjërësi të ndryshme. Çelik I lyer​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për ura nën finiturë për gjërësi të ndryshme. Çelik I lyer​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për ura për gjërësi të ndryshme. Çelik dhe gominë.

Project Image

kushineta” për ura të prodhuara sipas specifikimeve teknike të kërkuara. Çelik dhe gominë.