Kontakto

Project Image

Gjeotekstil hidroizolues në dimensione të ndryshme.

Project Image

Shirit që bymehet në dimensione të ndryshme.

Project Image

Hidroizolues PVC për pllake betoni sipas standarteve EU.

Project Image

Hidroizolues TPE nën mbulesë fuge sizmike. Dimensione të ndryshme.