Kontakto

Project Image

Karroca metalike me të gjitha aksesoret (Ulëse, kyça, mbrojtëse plastike) dhe ne vëllime / Liter të ndryshme.

Project Image

Karroca Express për dyqane kozmetike / Duty free me te gjitha aksesoret (Ulëse, kyça, mbrojtëse plastike) dhe në vëllime / Liter të ndryshme. ​

Project Image

Karroca PVC/Metal me të gjitha aksesoret (Ulëse, kyça, mbrojtëse plastike) dhe ne vëllime / Liter të ndryshme. ​

Project Image

Karroca metalike për magazine dyqanesh , organizues stoku.

Project Image

Karroca metalike për magazine dyqanesh , me nivele rafti.

Project Image

Karroca metalike për magazine dyqanesh , me derë dhe rafte.

Project Image

Karroca metalike për supermarkete Do It Yourself.

Project Image

Karroca metalike për shporta plastike.

Project Image

Karroca metalike për supermarkete.

Project Image

Shporta metalike për supermarkete dhe dyqane kozmetike.

Project Image

Karroca metalike për magazine dyqanesh , për shperndarje produktesh në dyqan​.

Project Image

Shporta plastike në ngjyra të ndryshme për supermarkete​. ​