Kontakto

Project Image

Karroca valixhesh me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Cilësi Europiane vetëm për këto standarte.​

Project Image

Karroca Room-Service, me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Aksesorë shtesë opsionale.​

Project Image

Karroca shërbim, me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Aksesorë shtesë opsionale.

Project Image

Karroca Tavolinë Room-Service, me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Cilësi Europiane vetëm për këto standarte.​

Project Image

Karroca Housekeeping me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Aksesorë shtesë opsionale.

Project Image

Karroca lavanderie me bazë të levizshme për hotele 3-4-5 yje. Materiali Alumin​.

Project Image

Karroca Housekeeping me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Aksesorë shtesë opsionale ​

Project Image

Karroca Housekeeping me dizajne të ndryshme për hotele 3-4-5 yje. Cilesi Europiane vetëm për këto standarte.​ ​