Kontakto

Project Image

Mbulese fuge termike nën finiturë për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. PVC.

Project Image

Mbulese fuge termike nën finiturë për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. Çelik I galvanizuar​.

Project Image

Mbulese fuge termike nën finiturë për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. Çelik I galvanizuar​.

Project Image

Mbulese fuge termike nën finiturë për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. Inoks dhe gominë​.

Project Image

Mbulese fuge termike nën finiturë për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. Alumin dhe gominë.

Project Image

Mbulese fuge termike brenda , për lartësi dhe gjërësi të ndryshme. PVC.