Kontakto

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me silikon ngjyrë finiture.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me dy pjesë gomine.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me dy pjesë gomine.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me inoks.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me gominë.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 3 cm deri në mbi 30 cm. Alumin I plotë me suport gomine.