Kontakto

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Çelik dhe gomine rezistente për pesha te mëdha automjetesh.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Çelik dhe gomine rezistente për pesha te mëdha automjetesh​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Çelik dhe gomine rezistente për pesha te mëdha automjetesh​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Alumin dhe gomine rezistente për pesha te mëdha automjetesh​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Çelik dhe gomine rezistente për pesha te mëdha automjetesh​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike për gjerësi nga 5 cm deri në mbi 20 cm. Alumin dhe inoks , rezistente për pesha te mëdha automjetesh​.