Kontakto

Project Image

Rafte metalike për pesha të lehta, mesatare, të rënda (europaleta) si dhe rafte që mbajnë panelet e mureve dhe çatine e magazinës.​

Project Image

Rafte metalike për pesha mesatare, të rënda (europaleta) drive in.

Project Image

Rafte metalike për pesha mesatare, të rënda (europaleta) Mezzanine.​

Project Image

Paletë metalike rrjetë për rafte të rënda dhe produkte të pa ambalazhuara.

Project Image

Karroca metalike për magazine , me derë dhe rafte. E palosshme.

Project Image

Karroca metalike për magazine me rripa gome.

Project Image

Karroca metalike për magazine, me derë rrjete për produkte të pa ambalazhuara. ​

Project Image

Karroca metalike për magazine për transport kuti. Pesha të rënda.

Project Image

Karroca metalike për magazine për transport kuti.