Kontakto

Project Image

Mbulese fuge sizmike tarrace dysheme-dysheme për gjerësi të ndryshme. Alumin.

Project Image

Mbulese fuge sizmike tarrace dysheme-mur për gjerësi të ndryshme. Alumin.

Project Image

Mbulese fuge sizmike tarrace dysheme-dysheme për gjerësi të ndryshme. Gominë​.

Project Image

Mbulese fuge sizmike tarrace brenda për gjerësi të ndryshme. Gominë​.